Paneltak

Målad panel ger ett elegant resultat. Stryk färgen på 1-3 panelbrädor i taget och stryk ut färgen i träets längdriktning för att undgå överlappning. Använd pensel i spåren mellan panelbrädorna, och påför färgen med rulle längs med brädorna. Efterstryk med moddlare eller en bred pensel för att släta ut färgen.

Vi rekommenderar vår Interiörserie och Fashionserie på målad panel. Detta är vattenspädbara färger som ger en god utflytning och som finns i olika glansgrader.

Förbehandling

Gammal och blank färg nermattas med slippapper. Ytor med sot, fett och andra föroreningar tvättas rena med Gjöco Interiörrengöring. Hål och ojämnheter spacklas med Gjöco Fin eller Medium Spackel. Vid missfärgning av nikotin och vid genomslag av kåda rekommenderas 2 strykningar med Gjøco Sperregrunn- Spärrgrund.

Toppstrykning

Färdigstrykningsfärgen läggs på en eller flera strykningar efter behov. För att få ett fläckfritt resultat, rekommenderas Interiör 02. Önskas högre glans kan Interiör 10/25 eller Fashion 15/40 användas.

Kom-i-håg-lista

  •   Gjøco Interiörrengöring
  •   Sandpapper
  •   Maskeringstape
  •   Gjøco Spackel
  •   Sparkelspade
  •   Gjøco Spärrgrund
  •   Penslar
  •   Rulleset
  •   Interiør 02/10/25, Fashion 15/40/80

Gå til våre produktsidor for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

Förbehandling


Interiörrengöring

 


Spackel

 

Grundning

 

 
Spärrgrund

 

Toppstrykning

 


Interiør 02

 


Interiør 10/25
Superfinish 15/40
Fashion 15/40/80