Betong och mur

Betong och mur

Obehandlat cementhaltigt underlag har högt pH och kräver därför alkaliefast färg. Vår Interiör-serie är alkaliefast och lämpar sig därför väl på detta underlaget.

Förbehandling

På ny obehandlad puts och betong bör cementhinnan tas bort med slipning eller syratvätt innan fortsatt behandling. Tidigare behandlat underlag rengjörs med Gjöco Interiörrengöring eller salmiaklösning.

Grundning

Starkt sugande och poröst underlag primas med Gjöco Murseis / Murprimer.


Toppstrykning

Påför 2 strykningar Gjöco Interiör i önskad glans.
Utstyrsliste

 

  • Gjöco Interiörrengöring
  • Slipepapir
  • Maskeringstejp
  • Gjöco Murseis / Murprimer.
  • Penslar
  • Roller
  • Målartråg
  • Interiör 02/ 10/ 25 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk information om våra produkter.

 

 

Förbehandling


Interiörrengöring
 

Grundning

 
Murseis
 

Toppstrykning

 
Interiør 02


Interiør 10


Interiør 25